Het initiatief vluchtroutes 1933 - 1945

Dit initiatief bestaat sinds begin 2016. Wij zijn Neder­landse en Duitse mensen die zich vanuit verschillende motieven en achtergronden bij het onderwerp van de voormalige vluchtroutes betrokken voelen en samenwerken in een initiatiefgroep.

Als basis bij ons werk diende in eerste instantie de al in 1985 verschenen publicatie 'Rode Hulp - De opvang van Duitse vluchtelingen in Groningerland 1933 – 1940' (van de IPSO geschiedenisgroep). In de hoofdstukken 6 en 7 wordt de hulp en ondersteuning aan politiek vervolgden tijdens hun vlucht uit het fascistische Duitsland naar Nederland beschreven.

Dit hoofdstuk in de Duits-Nederlandse geschiedenis is in beide landen grotendeels in vergetelheid geraakt. Om deze hulp weer in herinnering te brengen en als huldebetoning aan al die mensen die zo geholpen hebben is op 8 oktober 2016 in Nieuwe Statenzijl de eerste gedenkplaat onthuld.

Onze ambitie is nu meer informatie­panelen langs de Duits-Nederlandse grens te plaatsen, die het verhaal van de vluchtroutes documenteren en dit stuk geschiedenis bij een breder publiek bekend te maken.

De panelen worden langs fietspaden geplaatst. Die maken deel uit van fietsroutes en zijn dus met elkaar verbonden. Je kunt dus een fietstocht langs de informatiepanelen maken. Dan worden de vluchtwegen ‘waarneembaar’.